กรุณาเลือกหมวดหลักสูตร


นวด
เย็บผ้า
ปักผ้า
อาหาร
ทอผ้า
จักสาน
ของใช้ประดับตกแต่ง
เทคโนโลยี
เสริมสวย
ตัดผมชาย
ตัดเย็บเสื้อผ้า
นวดแผนไทย
คลีนิกเสื้อผ้า
ชงกาแฟและผสมเครื่องดื่ม
อื่นๆ
ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
บริการโรงแรม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว